Wybór odpowiedniej uczelni może mieć kolosalny wpływ na to jak potoczy się nasza nauka i kariera. Nic więc dziwnego, że uczelnie starają się stale podnosić poziom kształcenia. Walka o prestiżowe miano najlepszej uczelni w Polsce trwa w najlepsze. Dzisiaj, przygotowaliśmy SUBIEKTYWNY ranking najlepszych uczelni w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z TOP 5 według serwisu rodzina.szkola.pl.

 1. Uniwersytet Warszawski
  Uniwersytet Warszawski znany jest również jako:

 • Cesarski Uniwersytet Warszawski

 • Królewski Uniwersytet Warszawski

 • Uniwersytet Warszawski im. Józefa Piłsudskiego

Został założony w 1816 roku przez KWRiOP (Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego). Jest zdecydowanie największym uniwersytetem. W dodatku, prestiżowy ranking „Perspektywy” umieszcza go corocznie na jednym z dwóch pierwszych miejsc.

 1. Uniwersytet Jagielloński
  Uniwersytet Jagielloński znany również jako:

 • Akademia Krakowska

 • Szkoła Główna Koronna

 • Szkoła Główna Krakowska

 • Uniwersytet Krakowski

Jest to najstarsza Polska uczelnia. Według zapisków – jej otwarcie miało miejsce już w 1364 roku. Na przestrzeni stuleci, Uniwersytet był miejscem nauki takich osobistości jak Mikołaj Kopernik, Hugo Kołłątaj, Jan Kochanowski czy Wisława Szymborska. Od lat uważany za jeden z najlepszych w Polsce.

 1. Politechnika Warszawska
  Druga w tym zestawieniu uczelnia z Warszawy – Politechnika to założona przez Hansa von Beselera w 1915 roku – publiczna szkoła wyższa. Uważana za jedną z najlepszych w całej Europie. Politechnika Warszawska dzisiaj to aż 19 wydziałów:

  • Wydział Architektury

  • Wydział Chemiczny

  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  • Wydział Elektryczny

  • Wydział Fizyki

  • Wydział Geodezji i Kartografii

  • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  • Wydział Inżynierii Lądowej

  • Wydział Inżynierii Produkcji

  • Wydział Inżynierii Materiałowej

  • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  • Wydział Mechatroniki

  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  • Wydział Transportu

  • Wydział Zarządzania

  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 2. Politechnika Wrocławska
  Bez cienia wątpliwości, miejsce w TOP 5 najlepszych uczelni w Polsce należy się również Politechnice Wrocławskiej. To druga, najlepsza uczelnia techniczna w Polsce. Założona została w 1910 roku. Politechnika Wrocławska to miejsce w którym kształciło się mnóstwo znanych osób, między innymi: Maja Włoszczowska, Tadeusz Drozda, Paweł Rańda.

 3. Gdański Uniwersytet Medyczny
  Zdecydowanie najstarsza i największa uczelnia o charakterze medycznym w północnej części Polski. GUMED to uczelnia o której pierwsze zapiski pojawiały się już w 1454. Jednakże, dopiero w 1935 utworzono Akademię Medycyny Praktycznej. Gdański Uniwersytet Medyczny umożliwia naukę na:

 • Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym,

 • Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa,

 • Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

 • Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii tworzonym przez GUMed i Uniwersytet Gdański.