Drodzy Państwo,

 

Zapewniam, że zwracacie się o pomoc do właściwej osoby.  

Gwarantuję kompetencje osobowe, rzetelność, odpowiedzialność oraz wysoką jakość usług. Dobro podopiecznego jest dla mnie priorytetem, a przestrzeganie tajemnicy zawodowej podstawową normą. Cechuje mnie duża empatia, wrażliwość, a także chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, co przynosi mi dużą satysfakcję.

Jestem dyplomowaną pielęgniarką z wieloletnim stażem pracy, o bogatym doświadczeniu zawodowym. W celu utrzymania swoich kwalifikacji na wysokim poziomie, kontynuuję poszerzanie wiedzy pielęgniarskiej. Podnoszę swoje umiejętności poprzez ukończenie kursów, szkoleń.

 

 • Kurs kwalifikacyjny - Opieka długoterminowa,
 • Kurs specjalistyczny - Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
 • Kurs specjalistyczny - Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG,
 • Kurs specjalistyczny - Szczepienia ochronne,
 • Kurs - Opiekunka osób starszych zorganizowany przez Caritas Polska Diecezji Kieleckiej,
 • Kurs - Zakres profilaktyki i opieki nad dzieckiem w okresie zmian systemowych,
 • Kurs - Wolontariusz,
 • Kurs - Masaż klasyczny i leczniczy.    
 • Kurs specjalistyczny - Opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
 • Obecnie w trakcie specjalizacji geriatrycznej .                                                                                                                                                   

 

Usługi pielęgniarskie świadczę na podstawie:

 

 • Prawa  wykonywania  zawodu – zaświadczenie Nr 1402053/P,wydane przez ORPiP w Kielcach (Dz.U. Nr 91,poz 410 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                    
 • Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek - zaświadczenie Nr 149811402053, wydane przez  ORPiP w Kielcach na podstawie art. 25e ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 1996 r o zawodach pielęgniarki i położnej, oraz uchwały nr 1804/V/2011 (Dz.U.2007 Nr 203 poz 1465 późn.zm)                                                                                                                          
 • Wpis do ewidencji  działalności  gospodarczej  pod nr ewiden. 7561/2011 prowadzonej przez Burmistrza UMiG Busko – Zdrój (Dz.U.Nr 217.poz.2125)                                                                                                                                                                                    
 • Zezwolenie Nr 55480/97 Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Warszawie na wykonywanie czynności  agenta ubezpieczeniowego. (Dz.U. Nr 59 poz 344 z późn.zm.)

 

Posiadam również: 

 

 • Umowę ubezpieczeniową w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych – Polisa AA 989204 TU INTER (Dz.U 2004 Nr 283 poz 2825),                                                                                                                                                  
 • Umowa Nr 122/p/ 2011 z firmą  ECO-ABC Sp z o.o Bełchatów –  utylizacja odpadów medycznych ( Dz.U.2010 Nr 139 poz 940),                                                                                                                                                                                              
 • Umowa z ZOZ  Busko – Zdrój  z dn. 24 maj 2011 –  wykonywanie badań laboratoryjnych dla firmy Centrum Pielęgniarstwa i Opieki OPIMED.

 

 • Umowa z NZOZ ZdrójMED w Busku-Zdroju na świadczenia pielęgniarki  POZ  (pielęgniarki środowiskowej). NZOZ  ZdrójMED  posiada umowę z NFZ na świadczenia pielęgniarki POZ.  Świadczenia są nieodpłatne pod warunkiem złożenia deklaracji w siedzibie NZOZ ZdrójMED ul. Kościuszki 60  w Busku-Zdroju.

 

O mojej firmie

 

Firma OPIMED powstała wskutek zwiększającego się zapotrzebowania na pomoc i opiekę pielęgniarską w domu. Sukcesywnie do potrzeb, moja firma podejmuje współpracę z pielęgniarkami czynnymi zawodowo, z długoletnim stażem pracy  i mającymi w swoim dorobku kursy i szkolenia potrzebne  do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków. Oferuję również opiekę wykwalifikowanych położnych, rehabilitantów oraz opiekunów, posiadających wiedzę i doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, poparte odpowiednimi certyfikatami i referencjami. Prowadzimy bezpośrednią współpracę z lekarzami różnych specjalności. Wspólnie stworzyliśmy dla Państwa profesjonalny zespół terapeutyczny.

 

Credo

 

W pielęgniarstwie najważniejsze są trzy rzeczy: głowa, ręce i serce, z czego głowa służy dobremu przygotowaniu i myśleniu, ręce fachowym umiejętnościom, ale najważniejsze jest, by dbać o chorego szczerze i z oddaniem. Bez serca, głowa i ręce są bezużyteczne.